Trainingen executieve functies

Trainingen executieve functies

Dekker&Dooyeweerd biedt schoolteams de mogelijkheid om in twee tot vier bijeenkomsten de bekwaamheid te ontwikkelen om executieve functies bij kinderen te versterken. De inhoud van de trainingen is gebaseerd op recente literatuur over executieve functies ( o.a. Peg Dawson en Richard Guare). De eerste twee trainingen bieden direct handvatten voor signalering en hulpverlening in de klas:

  1. Executieve functies: wat zie je?
  2. Executieve functies: wat doe je?
  3. De trainingen 3 en 4 gaan over oplossingsgerichte gesprekken met kinderen en het planmatig handelen op schoolniveau: 
  4. Executieve functies: wat zeg je?
  5. Executieve functies: wat plan je?

De teambijeenkomsten richten zich heel praktisch op: kennis, inzicht, vaardigheden en attitude. Na afloop van de bijeenkomsten is de leerkracht in staat om zich een goed beeld te vormen over executieve functies van kinderen en om voor deze kinderen een goede coach te zijn. Een goede coach kan op de juiste manier gesprekken voeren en leert kinderen om zichzelf op zwakke punten te verbeteren en om gedrag en emoties te sturen.

Data en tijden van de teambijeenkomsten: in overleg met school. Bijeenkomsten duren 2 tot 2,5 uur.

Alle trainingen kunnen in overleg met ons qua tijdsduur en inhoud worden aangepast, zodat maatwerk geleverd kan worden.

Executieve functies: training voor intern begeleiders

Intern begeleiders kunnen deelnemen aan de training voor het hele schoolteam. Daarnaast hebben we een specifiek aanbod voor intern begeleiders, verdeeld over vier dagdelen. Dit aanbod biedt nog meer verdieping en is vooral gericht op het effectief leren hanteren van een plan van aanpak voor de leerkrachten, zodat het versterken van executieve functies in het kader van passend onderwijs gewaarborgd blijft. In deze training wordt ook aandacht besteed aan communiceren met kinderen, ouders en collega’s. Hierbij maken we gebruik van het model ‘oplossingsgericht werken’. 

Literatuur

We baseren ons in de trainingen met name op de boeken van Peg Dawson en Richard Guare. (2009, 2010, 2012, uitgeverij Hogrefe, Amsterdam).

  1. Slim maar …..
  2. Executieve functies bij kinderen en adolescenten
  3. Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies