Diensten

Onze  dienstverlening

De orthopedagogen en psychologen van Dekker&Dooyeweerd bieden hulp aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar. Vooral ouders en scholen stellen ons vragen over hun ontwikkeling. De vragen hebben vaak betrekking op gedrag, emoties en leervermogen in relatie tot de omstandigheden waarin een kind zich bevindt.

Doorverwijzingen binnen de vergoede zorg komen vooral van artsen, sociale teams en centra voor jeugd en gezin. We zetten onze expertise graag in om een goed contact op te bouwen, te onderzoeken wat er aan de hand is en om de begeleiding te bieden die nodig is. We realiseren ons dat iedereen anders is en zien het als een uitdaging om maatwerk te bieden.