Trainingen communicatie

Training coachingprincipes intern begeleiders

Voor intern begeleiders bieden we een persoonsgerichte training in vier dagdelen. Elk dagdeel staat één van de volgende vier coachingprincipes centraal: aandacht, aansluiten, accepteren zonder oordeel en authenticiteit. Uit reacties van intern begeleiders merken we dat deze training als zeer waardevol wordt ervaren. Vooral het verkrijgen van inzicht in eigen handelen wordt genoemd, evenals het leren afstemmen op de ander. Gesprekken met ouders, kinderen en collega’s leiden hierdoor tot een beter resultaat. 

Training passende communicatie en passend onderwijs

Elk kind is anders en elk kind verdient optimale ontwikkelingskansen. Elke leerkracht is anders en elke leerkracht verdient de ondersteuning die nodig is om kinderen verder te helpen. Soms ontstaat miscommunicatie tussen ouders en school. Verwachtingen kunnen te hoog zijn of de mogelijkheden om doelen te realiseren te gering. Bij passend onderwijs hoort passende communicatie. Dekker&Dooyeweerd biedt leerkrachten in twee teambijeenkomsten de mogelijkheid zich te professionaliseren in het voeren van gesprekken met ouders. Hoe voer je moeilijke gesprekken, hoe is je persoonlijke- en professionele houding, hoe stem je af op ouders? Wat kun je betekenen voor ouders en kind?