Dyslexie

Moeite met lezen en spellen

Kinderen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen hebben het moeilijk op school. Het risico bestaat dat ze op termijn het onderwijs in onvoldoende mate kunnen volgen. Ze beheersen de geschreven taal niet goed genoeg en komen daardoor op veel leergebieden in de problemen. Tenminste 10% van alle kinderen heeft in groep 3 problemen met het leren lezen en spellen. Als er met deze kinderen extra wordt geoefend, blijkt dat dit voor sommigen resultaat heeft. 

edb2b575831c46fa84aa9ff6791a6b82

De lees- en/of spellingachterstanden worden kleiner en ze ervaren weer succes op school. Er zijn echter ook kinderen bij wie extra oefenen op school te weinig effect heeft. Ze kunnen hun achterstand niet inlopen en ontwikkelen hardnekkige problemen met schriftelijk taal. Voor die kinderen is het van belang te onderzoeken of er sprake is van dyslexie.