Psychologische hulpverlening

Voor welke kinderen/jeugdigen? 

Dekker&Dooyeweerd biedt kortdurende zorg binnen de Generalistische Basis GGZ. Onze ervaren (GZ)psychologen en orthopedagogen verrichten zowel diagnostiek als behandeling. Met een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts/jeugdarts waarop een vermoeden van een DSM-classificatie vermeld staat, kan uw kind bij ons terecht voor vergoede zorg. 

meisje pijlen


Eveneens kan het CJG of een sociaal team van de gemeente een beschikking afgeven voor zorg. Zo kunt u uw kind aanmelden als er een vermoeden is van een angststoornis/fobie, (enkelvoudig) trauma, depressieve/dysthyme stoornis, ADHD, autisme, gedragsstoornis, somatoforme stoornis (onverklaarde lichamelijke klachten), (milde) dwangstoornis en een ticstoornis.

Er wordt na de aanmelding gestart met een intake. Na de diagnostiekfase en het adviesgesprek wordt er veelal een diagnose gesteld en kan de behandeling in de meeste gevallen zonder wachttijd van start gaan. Indien er geen diagnose kan worden gesteld, maar begeleiding/behandeling wel gewenst is op basis van de klachten van het kind, kan er hulp buiten de vergoede zorg worden geboden.

Soms komt het voor dat na onderzoek een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ nodig is, omdat de problematiek ernstiger en complexer wordt ingeschat en kortdurende zorg in dat geval niet kan volstaan. Dit wordt met ouders en de verwijzer besproken. 

Aanmelden?

Voor vragen of aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen via 0318-438819 of via info@dekkerdooyeweerd.nl. U kunt tevens de aanmeldformulieren aan de rechterzijde van deze pagina downloaden en deze naar ons mailen of via de post naar ons verzenden. Let op: het is van belang dat u alle aanmeldingsformulieren gelijktijdig naar ons toestuurt.

Behandeling 

Bij Dekker&Dooyeweerd staat een goede behandelrelatie met ouders en kind op de voorgrond. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en gehoord weet. Het is eveneens van belang om, met instemming van ouders, contact te onderhouden met overige betrokkenen, zoals de school.  

Dekker&Dooyeweerd maakt gebruikt van diverse evidence based en theoretisch goed onderbouwde behandelprotocollen, die aansluiten op de belevingswereld van kinderen en jongeren.