Presentaties op aanvraag

Op verzoek kunnen wij over uiteenlopende onderwerpen workshops, trainingen of ouderavonden verzorgen. Hierbij zijn uw wensen ons uitgangspunt. In samenspraak met u stellen wij het doel van de workshop, training of ouderavond vast en ontwikkelen wij een specifiek programma om dat doel te bereiken. Mogelijke onderwerpen zijn: 

  • faalangst
  • leerproblemen en executieve functies
  • pesten
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • opvoedingsadviezen
  • oudergesprekken