Gemeenten

Vergoedingen  jeugdwet

Met de  ingang van de nieuwe jeugdwet op 1 januari 2015  valt de vergoeding voor (psychologische) hulp aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dekker&Dooyeweerd biedt hulp aan deze leeftijdsgroep.

Om voor vergoeding in de Generalistische basis GGZ in aanmerking te komen is een verwijzing vereist. De verwijzing kan worden afgegeven door huisarts, jeugdarts, medisch specialist, sociaal team of Centrum voor Jeugd en Gezin.

Volledige vergoeding voor onderzoek en/of behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie is mogelijk wanneer het Centrum voor Jeugd en Gezin een beschikking afgeeft na de gezamenlijke aanmelding van school en ouders. Ouders wordt geadviseerd om bij de desbetreffende basisschool tijdig navraag te doen over deze procedure.

Hulp buiten de vergoede zorg

Wanneer er geen verwijzing of beschikking kan worden afgegeven is door de psychologen en orthopedagogen van Dekker&Dooyeweerd hulp aan kinderen en jeugdigen buiten de vergoede zorg mogelijk.
Ons uurtarief is €90,-.