EMDR

EMDR 

EMDR (Eye Movement Desensitizatioin and Reprocessing): van traumatische naar gewone herinneringen.

GZ-psychologen van Dekker & Dooyeweerd maken in een behandeltraject met regelmaat gebruik van EMDR.
EMDR kan toegepast worden bij kinderen en jeugdigen die klachten ervaren in samenhang met traumatische en/of andere belastende herinneringen, zoals bijvoorbeeld bij pestervaringen, bedreigingen, ongeluk, huiselijk geweld, ingrijpende verlieservaring, angsten en fobie├źn. Tijdens de behandeling worden kinderen geholpen om beelden en emoties op te roepen, waarbij tegelijkertijd een afleidende stimulus wordt aangeboden die belastend is voor het werkgeheugen. Dit kan door middel van het volgen met de ogen van een bewegend voorwerp of het luisteren naar klikgeluiden. Het effect van de behandeling is dat de herinneringen anders in het langetermijngeheugen worden opgeslagen en emotioneel minder belastend zijn.