Cogmed en Braingame Brian

Beter bij de Les

Wat en voor wie?

Beter Bij de Les is een (o.a. door De Bascule en het AMC) bewezen effectief programma voor kinderen die problemen hebben met het richten en vasthouden van de aandacht, plannen en controleren en werkgeheugen. Deze vaardigheden (Executieve Functies) zijn met name op school nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen. Kinderen die hier moeite mee hebben, lopen eerder de kans om een negatief zelfbeeld te ontwikkelen, vanwege het feit dat ze minder succeservaringen opdoen. Door het inzetten van Beter bij de Les krijgen kinderen meer inzicht in hun (leer)gedrag en verbeteren ze de genoemde vaardigheden.

De training is vooral geschikt voor kinderen met ADHD-problematiek en/of leerproblemen. Beter bij de Les richt zich op kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.

Samenwerking met ouders en school is van groot belang om het traject van Beter bij de Les te doen slagen. Binnen praktijk Dekker & Dooyeweerd doorlopen de kinderen de behandeling gedurende ongeveer 10 tot 15 weken, waarbij het kind doorgaans één keer per week 45 minuten behandeling heeft op de praktijk van Dekker & Dooyeweerd. Thuis oefenen de ouders een paar keer per week met daarbij passende huiswerkopdrachten gericht op plannen, concentratie en werkgeheugen. Op school volgt de leerkracht de vorderingen van het kind waardoor er ook hulp geboden kan worden om de aan te leren vaardigheden te versterken. Beter bij de Les biedt alle kinderen de kans om doelgericht gedrag te vertonen en hun problematiek te verminderen. Niet alle kinderen maken even grote vorderingen, maar vaak groeien kinderen in hun zelfvertrouwen en ontdekken ze dat ze zich nu beter kunnen concentreren en ook meer inzicht hebben in hun probleem.

Zoals laatst een jongen zei: “Door Beter bij de Les kan ik me nu beter concentreren in de klas en goed opletten. Ik kan rustig blijven en doorwerken zonder afgeleid te worden”.


BBDL