Cogmed en Braingame Brian

Cogmed  werkgeheugentraining

Kinderen en jeugdigen met problemen op het gebied van zelfsturing, concentratie en werkgeheugen kunnen geholpen worden met werkgeheugentraining. Het werkgeheugen is een belangrijke cognitieve functie die je in staat stelt om informatie gedurende een korte periode in je geheugen te onthouden terwijl je er weer nieuwe informatie aan toevoegt. Het werkgeheugen kan omschreven worden als ‘actieve concentratie’. De kwaliteit van informatieverwerking hangt samen met de kwaliteit van je werkgeheugen. Zo is je werkgeheugen van belang bij: 

  • impulsen onderdrukken
  • luisteren naar mensen en adequaat reageren
  • nieuwe dingen leren
  • instructies onthouden
  • plannen, overzien en organiseren

Dekker&Dooyeweerd biedt kinderen en jeugdigen met een zwak werkgeheugen de Cogmed werkgeheugentraining aan. Door te oefenen met een speciaal ontworpen computerprogramma zijn kinderen en jeugdigen in staat om in een periode van vijf tot acht weken zichzelf te verbeteren in vaardigheden die een beroep doen op het werkgeheugen. Kinderen en jeugdigen leren zich tegelijkertijd meer te focussen en met volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen te werken. Ze worden hierdoor in staat gesteld om hun intelligentie beter te gebruiken. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat met de persoonlijke resultaten van hun training. Daarnaast bespreken we hoe de leerresultaten thuis en op school kunnen worden vastgehouden en uitgebreid.


Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor de Cogmed Werkgeheugen Training.

Screen Shot 2016-08-20 at 13.10.08

Vragen? Mail naar info@dekkerdooyeweerd.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Bij Dekker&Dooyeweerd wordt de Cogmed werkgeheugentraining
gegeven door een gecertificeerde trainer: 

Anouk de Jong, MSc.

Orthopedagoog 
anouk@dekkerdooyeweerd.nl 

Braingame Brian

Braingame Brian is een (o.a. door de Universiteit van Amsterdam) ontwikkelde (computer)training waarmee kinderen met ADHD leren informatie beter en langer te onthouden en vast te houden (werkgeheugen). Daarnaast leren zij hun gedrag beter af te remmen in situaties waarin dat nodig is (inhibitie). Verder kunnen deze kinderen met Braingame Brian ook oefenen met het omschakelen van de ene naar de andere situatie (switching). Deze vaardigheden worden geoefend door middel van diverse trainingstaken opgenomen in een aantrekkelijke spelwereld. 

Voor wie is de training?

De training is geschikt voor kinderen met ADHD in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, die ondanks de hulp van ouders en leerkrachten:

  • Het moeilijk vinden om taken goed uit te kunnen voeren
  • Het moeilijk vinden om rustig te reageren
  • Snel afgeleid zijn
  • Vergeetachtig zijn
Screen Shot 2016-08-20 at 13.10.03

Uw kind oefent Braingame Brian thuis. De training duurt 6-8 weken, waarbij er 4 keer per week geoefend wordt. Bij Dekker&Dooyeweerd wordt Braingame Brian gegeven door een gecertificeerde trainer: 

Drs. Gerie Hajji - de Witte, GZ-psycholoog, 
gerie@dekkerdooyeweerd.nl 


Voor meer informatie over Braingame Brian:
www.gamingandtraining.nl.

Beter bij de Les

Wat en voor wie?

Beter Bij de Les is een (o.a. door De Bascule en het AMC) bewezen effectief programma voor kinderen die problemen hebben met het richten en vasthouden van de aandacht, plannen en controleren en werkgeheugen. Deze vaardigheden (Executieve Functies) zijn met name op school nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen. Kinderen die hier moeite mee hebben, lopen eerder de kans om een negatief zelfbeeld te ontwikkelen, vanwege het feit dat ze minder succeservaringen opdoen. Door het inzetten van Beter bij de Les krijgen kinderen meer inzicht in hun (leer)gedrag en verbeteren ze de genoemde vaardigheden.

De training is vooral geschikt voor kinderen met ADHD-problematiek en/of leerproblemen. Beter bij de Les richt zich op kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar.

Samenwerking met ouders en school is van groot belang om het traject van Beter bij de Les te doen slagen. Binnen praktijk Dekker & Dooyeweerd doorlopen de kinderen de behandeling gedurende ongeveer 10 tot 15 weken, waarbij het kind doorgaans één keer per week 45 minuten behandeling heeft op de praktijk van Dekker & Dooyeweerd. Thuis oefenen de ouders een paar keer per week met daarbij passende huiswerkopdrachten gericht op plannen, concentratie en werkgeheugen. Op school volgt de leerkracht de vorderingen van het kind waardoor er ook hulp geboden kan worden om de aan te leren vaardigheden te versterken. Beter bij de Les biedt alle kinderen de kans om doelgericht gedrag te vertonen en hun problematiek te verminderen. Niet alle kinderen maken even grote vorderingen, maar vaak groeien kinderen in hun zelfvertrouwen en ontdekken ze dat ze zich nu beter kunnen concentreren en ook meer inzicht hebben in hun probleem.

Zoals laatst een jongen zei: “Door Beter bij de Les kan ik me nu beter concentreren in de klas en goed opletten. Ik kan rustig blijven en doorwerken zonder afgeleid te worden”.


BBDL