Dyslexieonderzoek buiten de vergoede zorg: kinderen en jeugdigen

Vanwege de inmiddels lange wachtlijst bij Dekker & Dooyeweerd voor kinderen die hulp nodig hebben in de Generalistisch basis GGZ kan onze praktijk momenteel alleen nog dyslexievragen oppakken waarbij een vermoeden is van ernstige dyslexie. Onderzoek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie valt binnen de vergoede zorg van de gemeente.
In januari 2024 zal bij Dekker & Dooyeweerd opnieuw bekeken worden in hoeverre we ook (buiten de vergoede zorg van de gemeente) hulp kunnen bieden bij vragen over een vermoeden van (niet ernstige) dyslexie. Hierover komt dan een vermelding op onze website.

Dekker&Dooyeweerd biedt naast onderzoek en behandeling  binnen de vergoede zorg, eveneens dyslexieonderzoek en behandeling aan buiten de vergoede zorg. Er kan immers sprake zijn van dyslexie, niet passend binnen de criteria van ernstig, enkelvoudig. Om die reden worden eveneens kinderen, jeugdigen (voortgezet onderwijs, tot 18 jaar) buiten de vergoede zorg bij ons onderzocht op dyslexie. Voor kinderen in het basisonderwijs geldt dat zij, om voor een onderzoek buiten de vergoede zorg in aanmerking te komen, op lezen en/of spellen op drie achtereenvolgende metingen een D of E-score behaald moeten hebben, ondanks de extra hulp die gegeven is. Ouders wordt aangeraden om bij twijfel hierover eerst contact op te nemen met Dekker & Dooyeweerd (info@dekkerdooyeweerd.nl) alvorens een formulier in te vullen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Klik hiernaast om de aanmeldformulieren voor een dyslexieonderzoek buiten de vergoede zorg door te lezen. Een formulier pas invullen als duidelijk is dat voldaan wordt aan hetgeen hierboven beschreven is. De kosten voor een dyslexieonderzoek buiten de vergoede zorg bedragen €935,- dit is inclusief €90,- screeningskosten. Een verkort dyslexieonderzoek, zonder IQ bepaling is €780,-.

Na aanmelding wordt er een screening uitgevoerd waarbij een dyslexie expert van onze praktijk een dossieranalyse verricht op basis van de gegevens. Indien er na screening geen onderzoek plaatsvindt worden alleen de screeningskosten van €90,- in rekening gebracht. Om een dossieranalyse uit te kunnen voeren is het van belang dat er een aantal documenten opgestuurd wordt:

-       Aanmeldformulier

-       Een overzicht van toetsresultaten (bijvoorbeeld CITO resultaten of een uitdraai van een recent schoolrapport)

-       Een overzicht van de hulp die in de afgelopen jaren is geboden voor lezen en/of spellen. Dat kunnen handelingsplannen van school zijn, maar bijvoorbeeld ook geboden hulp door een Remedial Teacher.

Het tarief voor dyslexiebehandelingen buiten de vergoede zorg is €90,- per behandeling. 


Screen Shot 2016-09-05 at 13.56.36