Wilvie van den Eijnde

Wilvie

Wilvie van den Eijnde, MSc.
wilvie@dekkerdooyeweerd.nl

Wilvie van den Eijnde, MSc is als orthopedagoog werkzaam bij Dekker&Dooyeweerd. Zij heeft de opleiding Pedagogische Wetenschappen, richting Gezin & Gedrag, aan de Radboud Universiteit afgerond waarbij ze tevens haar basisaantekening diagnostiek behaalde. Na haar opleiding werkte Wilvie als casemanager en trainer binnen de gespecialiseerde GGz en gaf onder andere trainingen gericht op het omgaan met spanning/stress en het versterken van het zelfvertrouwen. Vervolgens ging ze aan de slag als onderzoeker bij Veilig Thuis waar ze vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of een onveilige situatie onderzocht. Ten slotte werkte ze als gedragsdeskundige binnen de gespecialiseerde GGz voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Ze heeft daar verdere ervaring opgedaan met betrekking tot het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en het uitvoeren van behandelingen.

Binnen onze praktijk verricht Wilvie psychodiagnostisch onderzoek en biedt ze behandeling aan kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problemen. Ze is gecertificeerd om de ADOS-2 af te nemen in het kader van onderzoek bij kinderen met (een vermoeden van) autisme.

Aanwezig op

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag