Maria Vlot – op den Brouw

DSC02586.JPG

Maria Vlot – op den Brouw, MSc.
maria@dekkerdooyeweerd.nl

Maria Vlot – op den Brouw MSc is als psycholoog werkzaam bij praktijk Dekker&Dooyeweerd. Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Kind & Jeugd. Tijdens haar stage in het voortgezet onderwijs behaalde zij haar basisaantekening diagnostiek. 

Binnen de praktijk is Maria werkzaam binnen de basis-GGZ, waarbij ze diagnostiek en behandeling uitvoert bij kinderen en jongeren met diverse problemen, zoals moeite met aandacht en concentratie, gedragsmoeilijkheden en angst- en stemmingsklachten. Ook biedt ze ondersteuning en begeleiding aan ouders en scholen. Daarnaast verricht ze psychodiagnostisch onderzoek en geeft op basis van onderzoek handelingsgerichte adviezen aan ouders, leerkrachten en intern begeleiders. Maria is tevens behandelaar van kinderen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie. Op het gebied van dyslexie is zij (als dyslexiecoördinator) aanspreekpunt voor ouders en scholen. 

Aanwezig op

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag