Machteld Cannegieter

f8062ff19a74472898774339b8bed740

Drs. Machteld Cannegieter
machteld@dekkerdooyeweerd.nl

Drs. Machteld Cannegieter is GZ-psycholoog en orthopedagoog generalist. Ze heeft veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen zowel in de basis-GGZ als in de gespecialiseerde GGZ. Bij de praktijk van Dekker&Dooyeweerd verricht zij psychodiagnostisch onderzoek en begeleidt zij kinderen en jongeren met ADHD, faalangst, sociaal emotionele problemen en hechtingsproblemen. Zij heeft de basisopleiding tot EMDR therapeut bij kinderen en jeugd gevolgd en geeft ook traumabehandeling.

Naast haar werk bij Dekker & Dooyeweerd werkt Machteld als GZ-psycholoog in een maatschap. Zij verricht diagnostische onderzoeken voor instanties als jeugdbescherming en rechtbanken.

Aanwezig op

Maandag
Vrijdag