Judith Vos

b269a27c95c34110966777471aa5b8d9

Drs. Judith Vos
judith@dekkerdooyeweerd.nl

Judith Vos, Drs. is in 2007 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na haar studie is zij in de jeugdhulpverlening aan het werk gegaan als gedragswetenschapper binnen verschillende modules (onderwijs-zorg modules, dagbehandeling, residentie, ambulante modules). Hier heeft zij ruime ervaring opgedaan met betrekking tot het werken met jeugdigen en gezinnen met uiteenlopende (complexe) problematieken. 

Judith heeft haar opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog (SKJ/NIP) afgerond en heeft gedurende haar opleiding en vanuit praktijkervaringen veel kennis en expertise opgedaan op het gebied van gedragsproblemen, hechting, trauma en rouw. 

Binnen de praktijk van Dekker&Dooyeweerd biedt Judith diagnostiek en behandeling bij uiteenlopende problematiek zoals: angst en stemmingsklachten, gedragsproblemen, ADHD en hechtingsproblematiek. 


Aanwezig op

Maandag
Dinsdag
Donderdag