Joanne den Besten - de Jong

DSC02594.JPG

Joanne den Besten - de Jong, MSc.
joanne@dekkerdooyeweerd.nl

Joanne den Besten - de Jong, MSc. is als orthopedagoog werkzaam bij Dekker&Dooyeweerd. Zij is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als specialisatie ‘Angst- en Stemmingsstoornissen’. Tijdens haar stage behaalde zij haar basisaantekening diagnostiek. Zij heeft de basisopleiding voor cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen gevolgd. 

Joanne is werkzaam binnen de Basis-GGZ waarbij zij diagnostiek en behandeling uitvoert bij kinderen en jongeren met diverse ontwikkelingsproblematiek, zoals moeite met aandacht en concentratie, gedragsproblemen en angst- en stemmingsklachten. Op basis van psychodiagnostische onderzoek geeft zij handelingsgerichte adviezen aan ouders, leerkrachten en intern begeleiders. Daarnaast is zij werkzaam als diagnosticus en behandelaar op het gebied van (ernstige) dyslexie. 


Aanwezig op

Maandag
Dinsdag
Donderdag