Anouk de Jong

23a03321c8cd4ba5a9795c98b16d5dc9

Anouk de Jong, MSc.
info@dekkerdooyeweerd.nl

Anouk de Jong, MSc. is als orthopedagoog werkzaam bij Dekker&Dooyeweerd. Zij is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als afstudeerrichting ‘Speciale leerbehoeften’. Tevens studeerde zij af aan de Academische Leraren Opleiding Primair Onderwijs, waar zij haar PABO diploma behaalde. Tijdens haar stage op de praktijk Dekker&Dooyeweerd heeft zij haar diagnostische aantekening behaald. In de praktijk is Anouk werkzaam in de Generalistische Basis GGZ, waarbij ze diagnostiek en behandeling uitvoert bij kinderen en jongeren met diverse problemen, zoals moeite met aandacht en concentratie, gedragsmoeilijkheden en angst- en stemmingsklachten. Ook biedt ze ondersteuning en begeleiding aan ouders en scholen. Daarnaast verricht ze psychodiagnostisch onderzoek en geeft op basis van onderzoek handelingsgerichte adviezen aan ouders, leerkrachten en intern begeleiders. Anouk is tevens behandelaar van kinderen met (ernstige) dyslexie. Op het gebied van dyslexie is zij (als dyslexiecoördinator) aanspreekpunt voor ouders en scholen. 


Aanwezig op

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag