Miryam Brosky

DSC03677 klein

Miryam Brosky, MSc.
miryam@dekkerdooyeweerd.nl

Miryam Brosky, MSc. is als orthopedagoog werkzaam bij Praktijk Dekker & Dooyeweerd en in 2019 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie ‘Angst- en Stemmingsstoornissen’. Miryam behaalde haar basisaantekening diagnostiek en tevens haar PABO-diploma via de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Tijdens haar stages binnen het basisonderwijs als leerkracht en gedurende haar masterstage en vervolgwerkzaamheden als ondersteuningscoördinator/orthopedagoog in het voorgezet onderwijs, heeft zij veel ervaring opgedaan met kinderen en jeugdigen. Miryam is bij praktijk Dekker & Dooyeweerd vooral werkzaam als behandelaar en diagnosticus op het gebied van (ernstige enkelvoudige) dyslexie en executieve functies. Ook verricht zij psychodiagnostische onderzoeken.

Aanwezig op

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag