Dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Een kind (tot 12 jaar) komt in aanmerking voor een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg wanneer hij tot de 10% zwaksten behoort op het gebied van lezen. Een kind komt eveneens in aanmerking voor een dyslexieonderzoek wanneer hij tot de groep van de 16% zwakste lezers én tot de groep van 10% zwakste spellers behoort. Scholen dienen dit aan te tonen middels het inleveren van scores van het kind op lezen en spellen. Concreet betekent dit dat leerlingen met een E-score op lezen en leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spellen (gemeten in minimaal drie opeenvolgende meetmomenten) na het aanbod van extra zorg en/of specifieke interventies, in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg.