Dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg: Ernstige Dyslexie

Een kind (tot 12 jaar) komt in aanmerking voor een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg wanneer hij tot de 10% zwaksten behoort op het gebied van lezen. Concreet betekent dit dat leerlingen met een E-score op lezen (gemeten in minimaal drie opeenvolgende meetmomenten) na het aanbod van extra zorg en/of specifieke interventies op zorgniveau 3 in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg. Scholen dienen dit aan te tonen middels het inleveren van scores van het kind op lezen. Hulp op zorgniveau 3 houdt in dat een onderwijsprofesional extra hulp aan het kind geboden heeft, gericht op de problematiek van het kind, waarbij wekelijks een uur extra is geoefend (bijvoorbeeld 3 x 20 minuten per week). Voor gemeente Ede en Veenendaal geldt dat scholen de aanvraag voor vergoed onderzoek indienen bij de gemeente voor screening. Voor gemeente Wageningen geldt dat scholen de aanvraag direct bij ons indienen, waarna wij het dossier screenen.